Nábor do AZ

Pěší rota AZ Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha má v současné době otevřený nábor nových vojáků.  Pokud máte zájem o službu v naší jednotce, zde najdete informace, které se Vám budou hodit:

Jak se můžu stát vojákem v záloze?

Pokud se chcete stát vojákem v záloze Ozbrojených sil České republiky, kontaktujte náborové středisko jednotky, do které se chcete přihlásit. Jde to jak osobně, tak telefonicky, tak online formou.  Velmi přehledné a podrobné informace naleznete na náborovém webu AČR. Pokud budete vybráni jako vhodný uchazeč pro službu v AČR, čeká Vás šestitýdenní Kurz základní přípravy (KZP) ve Vojenské akademii ve Vyškově. Pokud ten zvládnete absolvovat, vítejte v aktivní záloze AČR.

Jaké úkoly plní pražská pěší rota AZ?

Pražská pěší rota AZ je složkou 111. strážního praporu. Jak název napovídá, primárním úkolem tohoto praporu v případě zhoršení bezpečnostní situace je ochrana a obrana objektů důležitých pro obranu státu (ODOS) na území hlavního města Prahy. S jednotkou se zároveň počítá pro podporu Integrovaného záchranného systému v případě živelných či jiných pohrom, při bezpečnostních operacích v případě hrozby nebo proběhnutí teroristického útoku apod. Jednotka se podílí i na výcviku profesionálních jednotek AČR, například formou simulování opozičních sil.

S naší jednotkou se primárně nepočítá jako s bojovou, v případě zhoršení bezpečnostní situace jsme tu od toho, abychom chránili náš týl, a uvolnili tak ruce 4. a 7. brigádě. Výcvik tudíž není zaměřený svou hlavní vahou na bojovou činnost.

Jak probíhá pokračující výcvik?

Absolvováním KZP ve Vyškově všechno teprve začíná. Máte základní znalosti a dovednosti, nicméně to z Vás nedělá použitelného vojáka. Toho z Vás udělá až pokračující výcvik a cvičení, a vlastní vůle k sebezdokonalování. Každý rok má rota naplánovanou celou řadu cvičení – ať už rotních, či jako součást cvičení kupříkladu profesionálních jednotek. Každý voják v naší rotě by během roku měl absolvovat minimálně 4 týdny na cvičeních rozvíjejících dovednosti a schopnosti, které se od nás očekávají.

Jak se k Vám můžu přihlásit?

Nejjednodušší cestou je vyplnit registrační formulář na webu AČR, případně kontaktovat naše rekrutační středisko na Vítězném náměstí v Praze.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat skrze naší facebookovou stránku.