Základní informace

Pražská pěší rota AZ (plným názvem Pěší rota Aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství hlavního města Prahy), je jednotkou, jejímž primárním úkolem je v případě potřeby posílit obranu a ostrahu objektů důležitých pro obranu státu (ODOS) na území hlavního města Prahy.

Jednotka spadá pod (11.) Krajské vojenské velitelství hlavního města Prahy, a jako taková je součástí 111. strážního praporu. V případě výrazného zhoršení bezpečnostní situace v zemi by na základě branné moci byl prapor doplněn do potřebného početního stavu, přičemž současná pěší rota AZ by se stala 1. rotou tohoto praporu.

(Pokud Vás zajímá podrobnější historie vývoje Aktivních záloh, doporučujeme sérii článků Pavla J. Kuthana na webu Ozbrojené složky, které se tímto tématem zabývají).

Vedle svého hlavního úkolu je jednotka připravovaná i na podporu integrovaného záchranného systému pro krizové situace nevojenského charakteru, zejména přírodní katastrofy, migrační krize, rozsáhlé dopravní nehody, průmyslové havárie atp., a počítá se s ní i ke spolupráci s Policií ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *