Informace k náboru

Pěší rota AZ Krajského vojenského velitelství hl. m. Praha má v současné době otevřený nábor nových vojáků.  Pokud máte zájem o službu v naší jednotce, kontaktujte nás skrze facebook, pomůžeme Vám se dostat přes rekrutační středisko. Zde najdete informace, které se Vám budou hodit:

Jak se můžu stát vojákem v Aktivní záloze?

Pokud se chcete stát vojákem v záloze Ozbrojených sil České republiky, kontaktujte náborové středisko jednotky, do které se chcete přihlásit. Jde to jak osobně, tak telefonicky, tak online formou.  Velmi přehledné a podrobné informace naleznete na náborovém webu AČR. Pokud budete vybráni jako vhodní uchazeči či uchazečky pro službu v AČR, čeká Vás šestitýdenní Kurz základní přípravy (KZP) ve Vojenské akademii ve Vyškově. Pokud ten zvládnete absolvovat, vítejte v Aktivní záloze AČR.

Může do Aktivní zálohy být přijata žena?

Samozřejmě. Například v řadách naší roty je každým desátým vojákem žena. Podmínky, které musí splnit, jsou stejné, jako ty pro muže, a ženy slouží na stejných pozicích jako muži, u pěchoty – například střelci, spojařky, zástupkyně velitelů pěších družstev, atd.

Obsáhlý rozhovor s členkou Aktivní zálohy u jedné z krajských pěších rot si můžete přečíst v internetovém magazínu E15. Také si můžete přečíst deník z Kurzu základní přípravy od další z absolventek na webu Ozbrojené složky.

Jaké úkoly plní pražská pěší rota AZ?

Pražská pěší rota AZ je složkou 111. strážního praporu. Jak název praporu napovídá, primárním úkolem tohoto praporu v případě zhoršení bezpečnostní situace je ochrana a obrana objektů důležitých pro obranu státu (ODOS) na území hlavního města Prahy. S jednotkou se počítá pro podporu Integrovaného záchranného systému (IZS) v případě živelných či jiných pohrom, při bezpečnostních operacích v případě hrozby nebo proběhnutí teroristického útoku, apod.

Jednotka se podílí i na výcviku profesionálních jednotek AČR, například formou simulování opozičních sil.

V případě vyhlášení válečného stavu jsme tu od toho, abychom primárně chránili strategické objekty v našem týlu, a uvolnili tak ruce 4. a 7. brigádě, na jejichž bedrech bude spočívat hlavní tíha bojové činnosti.

Kurz základní přípravy pro Aktivní zálohu

Jak probíhá pokračující výcvik?

Absolvováním KZP ve Vyškově všechno teprve začíná. Máte základní znalosti a dovednosti, nicméně to z Vás nedělá použitelného vojáka. Toho z Vás udělá až pokračující výcvik a cvičení, a vlastní vůle k sebezdokonalování. Každý rok má rota naplánovanou celou řadu cvičení – ať už rotních, či jako součást cvičení kupříkladu profesionálních jednotek. Každý voják v naší rotě by během roku měl absolvovat minimálně 4 týdny na cvičeních rozvíjejících dovednosti a schopnosti, které se od nás očekávají.

Co se týče zaměření výcviku, je širší než u jiných druhů vojsk (kromě specialistů), protože krajské roty Aktivní zálohy musí kromě základních vojenských dovedností zvládat i dovednosti plynoucí z určení k všestranné ochraně ODOS a podpory IZS.

U naší roty tak standardně probíhá zdokonalovací výcvik taktické bojové (sou)činnosti na úrovni jednotlivce, družstva, čety a roty, jak v terénu tak v zastavěných oblastech (CQC), výcvik střelby a manipulace se zbraněmi, přežití, zdravotní, spojovací, topografické, ženijní a protichemické přípravy, strážní služby, atp. Specializovaný výcvik jednotlivců probíhá ve VA VeV Vyškov.

Vedle toho jsme ovšem cvičení například i v technikách ochrany ODOS před davovými výtržnostmi a nepokoji (CRC) a v budování protipovodňových zábran.

Jak se můžu přihlásit?

Nejjednodušší cestou je vyplnit registrační formulář na webu AČR, případně kontaktovat nejbližší rekrutační středisko. Doporučujeme si předtím zjistit něco víc o jednotce, ke které chcete směřovat. Pokud nejste z Prahy či okolí, ale rádi byste sloužili u některé z ostatních krajských pěších rot, vytvořili jsme pro Vás seznam jejich webových stránek. Weby jednotek AZ u profesionálních útvarů AČR najdete na oficiálním portálu AČR.

Jedete na KZP a nevíte co s sebou? Dali jsme pro Vás dohromady seznam všeho, co by se Vám mohlo hodit.


Pokud chcete k nám a/nebo máte nějaký dotaz, kontaktujte nás skrz naší facebookovou stránku. Sdělíme Vám aktuální informace o náboru.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *