Teroristický útok na vodárnu v pražských Kbelích odražen v rámci cvičení Aktivní zálohy AČR

Primárním úkolem teritoriálních pěších rot AZ je v případě zhoršené bezpečnostní situace podpořit ostatní bezpečnostní složky ČR, jako je Policie ČR, Vojenská policie či samotná armáda, v ochraně Objektů Důležitých pro Obranu Státu (zkr. ODOS). Chrání se elektrárny, rozvodny, sklady, komunikační a signalizační zařízení, důležité komunikace, vodní díla, nebo třeba vodárny.

Právě jednu takovou vodárnu v pražských Kbelích dostala na posledním cvičení ke střežení naše rota.

V případě, že by skutečně bylo potřeba povolat armádní zálohy ke střežení podobných objektů, je možné, že samotné takové preventivní opatření by případné záškodníky spolehlivě odradilo od jakékoliv akce. Nicméně v armádě se na náhody nehraje, a je třeba se připravit na každou možnost.

Naše jednotka podobné nasazení cvičí již léta. Toto cvičení tak bylo bráno spíše jako certifikační. Začalo v časných ranních hodinách 19. září, kdy naši vojáci vyrazili do prostoru vodárny s opevňovacím materiálem. Opevňování ODOSu zabralo necelých 5 hodin, po nichž byla na následující tři dny okamžitě zahájena nepřetržitá strážní služba.

U brány bylo vybudováno zesílené Kontrolní Průjezdní Místo, neboli KPM. Pakliže je do objektu vpuštěno vozidlo, bezpodmínečně musí proběhnout jeho podrobná vnější i vnitřní kontrola, včetně použití specializovaných přístrojů, a stejně tak se prohlídce musí podrobit i celá osádka vozidla, případně chodci.

Perimetr ODOSu pak zajišťují početné pěší hlídky s přidělenými sektory, posílenými opevněnými opěrnými body. Celé okolí objektu je neustále monitorováno, a každý pohyb nebo šelest je hlášen veliteli stráže.

Veškeré dění i ve větší vzdálenosti pak sleduje z vyvýšených pozic průzkumná skupina. V nejlepším případě se jednotka o potenciálním nebezpečí dozví právě od ní, a s dostatečným předstihem, aby všichni vojáci zaujali bezpečné pozice a případně se připravila i posilová skupina. Jejich zrakům neunikne ani myš.

Jednotka v rámci certifikačního cvičení reagovala na všechny možné situace, se kterými se při střežení mohla potýkat – od verbálně agresivních opilců na perimetru, přes průstřel končetiny způsobený neopatrnou manipulací se zbraní, demonstraci před objektem a blokádu brány, nespolupracující posádku vozidla na KPM, IED a zbraně v autě, až po odrážení přímého útoku na ODOS z několika stran. Otestovaly se schopnosti všech stupňů, od jednotlivců a družstev, přes velitele čet, až po velení roty. Součástí cvičení byla zároveň i spolupráce s Policií ČR a IZS.

Součástí certifikačního cvičení bylo, vedle ochrany ODOSu, i budování protipovodňových bariér na pražské Malé straně. Jednotka zde spolupracovala s hasiči a s kolegy ze středočeské pěší roty AZ. Jednotka tím demonstrovala připravenost i na druhý významný úkol všech teritoriálních pěších rot v ČR – podpora a posila Integrovaného záchranného systému v případě živelných pohrom. Protipovodňová cvičení probíhají v Praze každým rokem, a pražští záložáci se jich pravidelně účastní.

Pro dnešek je to všechno. Do dalšího cvičení NAZDAR!
svob. Adam Čech

Líbí se Vám co děláme? Zůstaňte ve spojení! Sledujte naší facebookovou stránku!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *